Giluminiai įžeminimai


Užsakovo pageidavimu teikiame geologinę informaciją būtina giluminių įžemiklių techninių projektų rengimui. Įrengiame įvairių parametrų ir varžų įžeminimo kontūrus, montuojame apžiūros šulinius. Techniniame projekte nurodytus kontūro davinius (įžemiklių skaičius, gylis, skersmuo, medžiaga, gręžinio užpildas ir kt.) tiksliname žvalgybinio gręžimo metu įvertinus sklypo gruntus. Suteikiame 10–ties metų garantiją.