Vandens tiekimo sistemos


Gręžinių eksploatavimui automatiniu rėžimu reikalinga speciali įranga. Jos paskirtis – pakelti iš vandens gręžinio reikiamą vandens kiekį, pateikti jį vartotojui ir palaikyti tinkle nustatytą darbinį slėgį (dažniausiai pakanka 2,5–3,0 BAR). Specialistai tokios įrangos visumą vadina „vandens tiekimo sistema“. Jos sudėtis ir techniniai parametrai nustatomi po įrengto gręžinio ir vandeningo horizonto išbandymo. Gręžinio ir visos su jo darbu susijusios įrangos ilgalaikis ir efektyvus darbas priklauso nuo tinkamo vandens tiekimo sistemos parinkimo ir montavimo.

Anksčiau požeminis vanduo iš gręžinio siurbliu buvo pakeliamas į paviršių, kaupiamas šalia gręžinio įrengtame požeminiame rezervuare arba vandens bokšte, iš kurių magistraliniu arba namo vandentiekiu buvo nukreipiamas atskiriems vartotojams arba prie atskirų prietaisų. Aukštai iškilęs vandens bokštas buvo iš tolo matomas kiekvienoje gyvenvietėje, kiekvienos didesnės įmonės teritorijoje.

Šiuolaikinę („nebokštinę“) vandens tiekimo sistemą sudaro tokie pagrindiniai elementai: požeminio vandens kaptažo (paėmimo) įrenginys → vandens pakėlimo–perdavimo valdymo ir vandens paruošimo (filtravimo) įranga → vandentiekis → įvadas su tiekiamo vandens paskirstymu vartotojo tikslams įranga. Kartu su vandens tiekimu turi būti sprendžiami nuotekų šalinimo, tvarkymo ir utilizavimo klausimai. Suvartojus vandenį buitinėms ar kitoms reikmėms, nuotekos surenkamos ir išvežamos arba valomos ir per pasirinktą priimtuvą (gruntas, vandens tvenkinys ir pan.) išvalytas vanduo grąžinamos į gamtinę aplinką.

Keliems vartotojams vanduo gali būti paskirstomas iš virš gręžinio arba šalia jo esančios siurblinės, kurioje montuojama vandens tiekimo sistemos valdymo ir jos eksploatavimo įranga. Pavieniams vartotojams tokia įranga gali būti montuojama įvadinėje patalpoje (katilinėje, techninėje patalpoje, namo rūsyje ir pan.).

Vienas pagrindinių vandens tiekimo sistemų elementų – giluminis siurblys. Giluminio siurblio paskirtis – pakelti numatytą vandens kiekį iki vartotojo (vartotojų). Normaliam giluminio siurblio darbui montuojama būtina valdymo įranga: siurblio valdymo pultas, fazės relė, įtaisas, išjungiantis siurblį, kai sistemoje nėra vandens ir kt. Siurblio darbo režimo nustatymui ir optimalaus slėgio sistemoje palaikymui kartu su siurbliu montuojama kita būtina įranga: hidroforas arba dažnio keitiklis, siurblio valdymo pultas (hidroforinė sistema), apsauginiai ir atbuliniai vožtuvai, monometras ir kt. Gręžinio žiočių ir lauko vandentiekio apsaugai nuo taršos, giluminio siurblio nuleidimui, vandens pakėlimui ir nukreipimui vartotojams, elektros energijos giluminiam siurbliui tiekimo užtikrinimui reikalingi vamzdžiai, kabeliai, gręžinio dangtis, adapteris, lynas, santechninės (jungtys,ventiliai, trišakiai, alkūnė, aklės, nipeliai) ir elektros instaliacijos detalės. Jos dažnai vadiname instaliacinėmis medžiagomis. Visos medžiagos ir detalės nuleidžiamos į gręžinį ; naudojamos tik skirtos geriamo vandens tiekimui ir turinčios atitinkamus kokybės sertifikatus.

Pagal užsakovo poreikius tiekiamas vanduo gali būti nukreiptas įvairiems tikslams, pvz. laistymo sistemų įrengimui, priešgaisrinių talpų papildymui, geoterminei energijai gaminti ir kt. Visas šias galimybes suteikia individualus vandens tiekimas. Visais atvejais būtina iš anksto įvardinti pagrindines tiekiamo vandens panaudojimo sritis, kad būtų tinkamai pasirinkta gręžinio konstrukcija ir įrangos sudėtis. Pavyzdžiui, geoterminei energijai tiekti dažniausiai projektuojamas atskiras gręžinys (gręžiniai). Tokio gręžinio gylį, kolektoriaus tipą, šiluminių siurblių ir kitos įrangos parametrus nustato projektuotojai arba šildymo įrangos tiekėjai, atsižvelgdami į šildomų patalpų plotą, namo konstrukciją, ir kitus parametrus, būtinus apskaičiuoti šilumos poreikį.

Verta aptarti ir vandens kokybės gerinimo būtinumą. Tiekiamo geriamojo vandens kokybę reglamentuoja įvairūs normatyviniai dokumentai. Lietuvoje natūralus požeminis (artezinis) vanduo pasižymi gera kokybe ir dažniausiai tinka vartojimui be sudėtingo papildomo paruošimo. Įrengę gręžinį atliksime bendrą vandens analizę. Jeigu vanduo tiekiamas viešajam naudojimui arba maisto ruošimui, vandens kokybei ir gręžinio priežiūrai taikomi papildomi reikalavimai. Esant būtinybei, kartu su partneriais pasiūlysime tinkamus filtrus, kitą vandens kokybei gerinti reikalingą įrangą.

Vandens tiekimo sistemos parinkimas ir montavimas

Giluminis siurblys – pagrindinis vandens tiekimo sistemos elementas.

Giluminis siurblys montuojamas gręžinyje žemiau vandens lygio, kuris gali būti pasiektas eksploatavimo metu (dinaminis lygis). Todėl tokius siurblius vadina giluminiais arba panardinamais. Siurblio paskirtis yra pakelti vandenį iš gręžinio ir paduoti jį į vandentiekio tinklus. Pagal našumą (galingumą), matmenis (skersmenį), maitinančios elektros srovės įtampą (220 arba 400V), atsparumą vandenyje esančioms mechaninėms priemaišoms ir kt. giluminiai siurbliai suskirstomi į tipus, potipius, klases ir t.t.

Normaliam giluminių siurblių darbui montuojama būtina valdymo įranga: siurblio valdymo pultas, fazės relė, įtaisas, išjungiantis siurblį, kai sistemoje nėra vandens ir kt. Siurblio nuleidimui į gręžinį naudojami kaproniniai arba (dažniau) nerūdijančio plieno lynai, elektros energijos tiekimui – specialūs darbui vandenyje pritaikyti kabeliai.

 • Giluminį siurblį sudaro dvi pagrindinės dalys: variklinė ir darbinė (turbininė), kurių velenai sujungti mova. Variklio ir turbinų jungiamoji dalis kartu tarnauja ir kaip priėmimo kamera vandens įsiurbimui iš gręžinio. Sukamasis momentas iš variklio per sujungiamąją movą perduodamas turbinoms.
 • Per apsauginį tinklelį įsiurbiamas vanduo patenka į siurblio turbininės dalies pirmą pakopą, iš jos patenka į antrą pakopą ir t.t., o po to per vandens pakėlimo vamzdžių koloną paduodamas į paviršių ir į vandentiekio tinklus.
 • Giluminis siurblys parenkamas atsižvelgiant į gręžinio diametrą, vandens kiekio poreikį, dinaminį vandens lygį gręžinyje, planuojamą slėgį ir slėgio nuostolius vamzdyne.
 • Komplektuojame įvairius siurblių ir variklių variantus, priklausomai nuo vandeningo horizonto parametrų, vandens kiekio poreikio ir kliento pageidavimų. Mes montuojame “Debe Pumpar“ (Švedija), “Pedrollo“ (Italija) firmų arba, klientui pageidaujant, giluminius siurblius su “Franklin Electric“ (JAV)
 • Varikliai: trifaziai – 0,37–7,5 kW, vienfaziai – 0,37–1,5 kW. Vandens debitas – nuo 4 iki 200–250 l/min. Vandens pakėlimo aukštis – iki 200–250 m. Varikliai atitinka aukščiausios kokybės standartus, jų konstrukcija garantuoja hermetiškumą ir patikimumą. Visos detalės iš polikarbonito, Delrin plastmasės, žalvario ir nerūdijančio plieno, todėl siurbliai ilgaamžiai, atsparūs korozijai.
 • Giluminiai siurbliai montuojami su pakėlimo įrangos komplektu: valdymo pultais, kabeliais, lynais, kabelio ir vamzdžių jungimo movomis, atbuliniais vožtuvais ir kt.

Hidroforas

Hidroforo paskirtis – nuolat palaikyti nustatytą slėgį tinkle išjungiant arba įjungiant siurblio variklį, kai slėgis vandens tiekimo sistemoje viršija nustatytą maksimalią arba pasiekia minimalią nustatytą ribą.

 • Darbinis slėgis tinkle pasirenkamas su sąlyga, kad visiems vartotojams (visuose tinklo taškuose) būtų tiekiamas pakankamo slėgio vanduo. Buitinio vartojimo vandens tiekimo sistemose dažniausiai nustatomas nuo 2,5 iki 3,5 BAR darbinis slėgis. Jis gali būti didinamas esant didesniam vartotojų skaičiui arba ilgesniam tinklui.
 • Hidroforo talpa parenkama priklausomai nuo giluminio siurblio našumo (vandens kiekio poreikio) ir vartotojų skaičiaus. Rekomenduojama pasirinkti tokios talpos hidroforą, kad maksimalaus vandens vartojimo laikotarpiu, kai dažniausiai kinta slėgis sistemoje, giluminio siurblio išsijungimų ir įsijungimų skaičius neviršytų 20 kartų per minutę. Gali būti montuojami nuo 50 iki 500 litrų talpos hidroforai.
 • Nuo optimalaus giluminio siurblio ir hidroforo techninių parametrų suderinamumo priklauso patikimas, ilgalaikis ir ekonomiškas sistemos darbas.
 • Suderinę su užsakovu, hidroforą galime sumontuoti rūsyje arba pirmo aukšto techninės paskirties patalpose, kur turi būti palaikoma teigiama temperatūra, arba specialiai įrengtoje siurblinėje–hidroforinėje virš gręžinio žiočių. Pastarasis hidroforo įrengimo variantas dažniausiai taikomas didesnio debito gręžiniams arba tiekiant vandenį keliems vartotojams.
 • Montuojame švediškus, itališkus, JAV gamintojų ir kt. membraninius hidroforus. Siūlome hidroforus, pagamintus iš aukštos klasės plieno, vidinėje pusėje padengto epoksidine derva. Membrana pagaminta iš gumos, tinkamos maisto pramonei ir geriamo vandens tiekimo sistemoms, iš stiklo pluoštu sustiprinto polietileno arba iš poliuretano. Šios medžiagos nekeičia vandens skonio. Montuojami horizontalūs (iki 150 l talpos, galima tvirtinti horizontalioje padėtyje ant sienų) ir vertikalūs (įvairių talpų, statomi ir tvirtinami prie grindinio) hidroforai.
 • Hidroforas ir kartu su juo montuojama slėgio palaikymo įranga (slėgio relė, apsauginis vožtuvas, jungtys, manometras ir kt.) reikalauja nesudėtingos priežiūros. Ją sudaro bendro pobūdžio darbai (hidroforo ir įrangos darbo patikrinimas, hidroforo patalpos arba siurblinės valymas ir vėdinimas, slėgio relės kontaktų valymas) ir galimų gedimų prevencijos darbai, kai pastebėti nukrypimai nuo normalaus sistemos darbo (pvz., kai sumažėja slėgis sistemoje ir dažniai jungiasi siurblys, reikia pripūsti oro į hidroforą iki nustatytos maksimalios ribos ir kt.).
 • Visais atvejais ir garantiniu bei pogarantiniu laikotarpiu mes pasiryžę Jums padėti ir užtikrinti normalų vandens pakėlimo ir tiekimo įrangos darbą.

Dažnio keitiklis

Hidroforas, kaip priemonė palaikyti pastovų slėgį vandens tiekimo sistemoje, turi ir vieną esminį trūkumą, kuris ypač ryškėja, kai yra netolygus ir didelis vandens vartojimas. Tada maksimalaus apkrovimo laikotarpiu dažniau jungiasi didelio našumo siurblys ir visa sistema yra veikiama reikšmingų hidrodinaminių smūgių. Jie yra tuo stipresni, kuo galingesnis siurblio variklis, t.y. kuo daugiau vartotojų naudojasi šiuo vandens šaltiniu. Dėl šių priežasčių, kai gręžinys įrengiamas kolektyviniam naudojimui ir jo debitas (našumas) viršija ~ 5 m3/val., rekomenduojama hidroforo įrangą keisti dažnio keitikliu.

Dažnio keitiklio paskirtis – užtikrinti optimalų giluminio siurblio variklio darbą be didesnių svyravimų, palaikant pastovų slėgį sistemoje. Šiam tikslui, keičiantis slėgiui, per įmontuotą slėgio jutiklį siurblys švelniai paleidžiamas per nustatytą laikotarpį iš lėto arba „miego“ režimo iki maksimalaus darbo režimo, kai yra didžiausias sistemos apkrovimas. Taip pat švelniai siurblio variklis stabdomas, kai vartojimas mažėja. Dažnio keitiklių sudėtyje numatyti įtaisai, apsaugantys juos nuo galimų elektros energijos tiekimo arba vandens padavimo iš gręžinio sutrikimų, perkrovų ir pan.

Po gręžinio hidrodinaminio išbandymo kartu su giluminiu siurbliu ir visais būtinais priedais bei instaliacinėmis medžiagomis parenkami ir dažnio keitikliai. Jie pristatomi klientui ir montuojami jau sukomplektuoti gamintojų. Taikomos gamintojų suteiktos garantijos.

Sumontavus dažnio keitiklį, siurblio valdymo pultas, vandentiekio bokštai ar hidroforai yra nereikalingi.

Siūlome kelių modelių dažnio keitiklius. Montuojame ir deriname, pateikiame jų eksploatavimo instrukcijas, supažindiname su jų darbo ir priežiūros ypatumais, užtikriname aptarnavimą per visą eksploatavimo laikotarpį.

Pagalbinė įranga ir instaliacinės medžiagos

Gręžinio dangtis „Debe“ hermetiškai uždengia gręžinio viršugalį (žiotis) ir apsaugo gręžinį nuo teršalų bei pašalinių daiktų patekimo į vidų. Pagamintas Švedijoje iš duraliuminio. Paviršius poliruotas. Skersmuo – 125, 140 mm.

Adapteris „Debe“ – konstrukcija iš žalvario, skirta hermetiškam lauko vandentiekio ir vandens pakėlimo vamzdžių sujungimui į bendrą tinklą. Skersmuo – 25–32–40–50 mm. „Debe“ dangtis kartu su adapteriu hermetiškai uždaro gręžinį, jo paskirtis – pakeisti pirmo pakėlimo siurblinę (giluminis siurblys pakabinamas ant dangčio).

Vamzdžiai. Vandens pakėlimui ir tiekimui (vandentiekiui) naudojame PE8 PN PN16 klasės 25, 32, 40, 50 arba mm skersmens vamzdžius, skirtus geriamojo vandens tiekimui. Jungtys žalvarinės arba PVC. Vamzdžiai klojami 1,5 –1,7 m gylyje, siekiant apsaugoti vandens trasą, kad žiemą ji neužšaltų.

Lynas siurblio nuleidimui naudojamas 3 arba 4 mm skersmens, pagamintas iš nerūdijančio plieno (jo skersmuo parenkamas priklausomai nuo siurblio galingumo (svorio).

Elektros kabelis. Giluminiam siurbliui tiekti elektros energiją į gręžinį leidžiamas maisto gamybai sertifikuotas elektros kabelis su dviguba gumine izoliacija, skirtas ilgam darbui vandenyje. Parenkamas pagal siurblio parametrus ir atstumą nuo elektros energijos šaltinio. Dažniausiai tai 4x1,5 mm2 arba 4x2,5 mm2 kabelis, skirtas siurbliams su 0,75 – 4 kW galingumo trifaziais varikliais. Nuo gręžinio iki elektros energijos paskirstymo pulto (namo ar kito pastato) tiesiamas požeminis izoliuotas kabelis. Su kabeliu gręžinyje jis jungiamas specialia jungtimi (mova). Abiejų kabelių skersmuo dažniausiai vienodas. Požeminis kabelis klojamas apsauginiame PVC vamzdyje (apsaugoje) atskirai arba kartu su vandentiekio vamzdžiais (jeigu elektros srovė tiekiama iš įvadinės patalpos).